مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
آبمیوه شامپاین انگور قرمز 750 سی سی شیشه ای عالیس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه 330cc 17,865,260 17,667,752 16,585 293,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه 330cc 61,411,206 56,849,579 14,612 830,676
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 43,545,946 39,181,827 13,722 537,660
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه 330cc 20,160,073 16,378,224 14,343 234,907
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه 330cc 43,545,946 39,181,827 13,722 537,660
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 9,939 10,291 50,162,166 516,264
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 37,725 39,510 44,111,412 1,742,842
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 27,786 29,218 41,980,072 1,226,578
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 10,903 12,882 42,175,539 543,318
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 27,786 29,218 41,980,072 1,226,578
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه تن 390 547 53,142,596 29,069
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه تن 969 1,072 52,322,761 56,090
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه تن 579 525 51,468,571 27,021
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 579 525 51,468,571 27,021
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه تن 323 342 51,678,363 17,674
جزییات کالا
برند عالیس
طعم انگور قرمز
نوع شامپاین
حجم 750 سی سی
نوع بسته بندی شیشه ای
توضیحات حلال (بدون الکل)


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی