مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه 330cc 17,865,260 17,667,752 16,585 293,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه 330cc 61,411,206 56,849,579 14,612 830,676
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 43,545,946 39,181,827 13,722 537,660
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه 330cc 20,160,073 16,378,224 14,343 234,907
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه 330cc 43,545,946 39,181,827 13,722 537,660
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 9,939 10,291 50,162,166 516,264
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 37,725 39,510 44,111,412 1,742,842
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 27,786 29,218 41,980,072 1,226,578
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 10,903 12,882 42,175,539 543,318
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 27,786 29,218 41,980,072 1,226,578
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه تن 390 547 53,142,596 29,069
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه تن 969 1,072 52,322,761 56,090
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه تن 579 525 51,468,571 27,021
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 579 525 51,468,571 27,021
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه تن 323 342 51,678,363 17,674
جزییات کالا
برند عالیس
طعم انگور قرمز
نوع شامپاین
حجم 750 سی سی
نوع بسته بندی شیشه ای
توضیحات حلال (بدون الکل)