مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 18 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری عالیس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۹۹/۴/۳۱
  • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۸
  • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
  • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
  • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۸
  • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۸
  • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۲
  • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
  • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
  • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
  • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
  • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
  • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
  • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۴
  • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۴
  • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
  • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۸
  • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۸
  • تومانتحویلی۹۸/۸/۸
  • تومانتحویلی۹۸/۷/۹
  • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۹
  • تومانتحویلی۹۸/۷/۴
  • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
  • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
  • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۳
  • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
  • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۰
  • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۳۰
  • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
  • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
  • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
  • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۴
  • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
  • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
  • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
  • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۳
  • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 169 143 75,944,056 10,860
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 169 142 76,087,578 10,859
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 145 101 78,584,158 7,937
جزییات کالا
برند عالیس
حجم 1.5 لیتر