مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت
نوشابه 1.5 لیتری عالیس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۹/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۸/۸
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۸/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۹
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۳/۱۹
جزییات کالا
برند عالیس
حجم 1.5 لیتر