مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 روز پیش
نوشابه 330 سی سی قوطی کوکاکولا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۶
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 188 180 79,627,778 14,333
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 452 463 78,134,287 36,219
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
جزییات کالا
برند کوکاکولا
حجم 330 سی سی
نوع بسته بندی قوطی


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی