مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
نوشابه 330 سی سی قوطی کوکاکولا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۶
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 217 211 124,197,114 26,255
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 1,907 1,863 97,299,790 181,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 1,690 1,652 93,858,969 155,105
جزییات کالا
برند کوکاکولا
حجم 330 سی سی
نوع بسته بندی قوطی