مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت
خامه استریل 30 درصد چربی 200 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۱
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۴/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۲۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۶/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۶/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۳/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۳/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۲/۲۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۲/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۲/۱۰
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید استریل 
نوع ساده
وزن 200 گرم
میزان چربی پرچرب
درصد چربی 30 درصد
نوع بسته بندی پاکت چند لایه
شکل بسته بندی پایه کوتاه
نوع مصرف صبحانه