مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
آرد گندم نول 40 کیلوگرمی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۸/۸
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۳
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۳۱
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۱۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۱۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
 • کشت صنعت پیاذر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آرد سفيد تن 219 172 85,622,093 14,727
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آرد سفيد تن 2,446 2,520 84,863,492 213,856
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ آرد سفيد تن 2,227 2,348 84,807,922 199,129
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) آرد سفيد تن 2,227 2,348 84,807,922 199,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آرد سفيد تن 144 152 84,539,474 12,850
کشت صنعت پیاذر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 37 40 98,875,000 3,955
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 279 275 98,323,636 27,039
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 242 235 98,229,787 23,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) آردبرنج وآردگندم هزارعدد 242 235 98,229,787 23,084
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 20 22 93,863,636 2,065
جزییات کالا
برند رضا قوچان
نوع گندم
مدل  نول 27 درصد
وزن 40 کیلوگرم
توضیحات مصارف نانوایی آزاد