مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
آرد گندم نول 40 کیلوگرمی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
 • کشت صنعت پیاذر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ آرد سفيد تن 291 286 84,846,154 24,266
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ آرد سفيد تن 1,136 1,247 85,198,075 106,242
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ آرد سفيد تن 74 97 85,742,268 8,317
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ آرد سفيد تن 845 961 85,302,810 81,976
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) آرد سفيد تن 845 961 85,302,810 81,976
کشت صنعت پیاذر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 18 21 93,333,333 1,960
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 104 102 104,509,804 10,660
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 19 18 90,222,222 1,624
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 86 81 107,407,407 8,700
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) آردبرنج وآردگندم هزارعدد 86 81 107,407,407 8,700
جزییات کالا
برند رضا قوچان
نوع گندم
مدل  نول 27 درصد
وزن 40 کیلوگرم
توضیحات مصارف نانوایی آزاد