مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
رشته آش 500 گرمی میلاد
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ رشته آش تن 421 282 106,968,085 30,165
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ رشته آش تن 3,271 2,522 104,608,247 263,822
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ رشته آش تن 387 283 100,561,837 28,459
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ رشته آش تن 2,850 2,240 104,311,161 233,657
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) رشته آش تن 2,850 2,240 104,311,161 233,657
جزییات کالا
برند میلاد
نوع رشته آش
وزن 500 گرم
نوع بسته بندی کارتون