مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 15 روز پیش
رشته آش 500 گرمی میلاد
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ رشته آش تن 438 325 118,424,615 38,488
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ رشته آش تن 2,014 1,726 111,657,590 192,721
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ رشته آش تن 465 290 120,220,690 34,864
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ رشته آش تن 1,576 1,401 110,087,794 154,233
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) رشته آش تن 1,576 1,401 110,087,794 154,233
جزییات کالا
برند میلاد
نوع رشته آش
وزن 500 گرم
نوع بسته بندی کارتون