مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 6 روز پیش
رشته آش 500 گرمی میلاد
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ رشته آش تن 467 315 112,780,952 35,526
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ رشته آش تن 959 717 93,587,169 67,102
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) رشته آش تن 492 402 78,547,264 31,576
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ رشته آش تن 323 251 80,713,147 20,259
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ رشته آش تن 492 402 78,547,264 31,576
جزییات کالا
برند میلاد
نوع رشته آش
وزن 500 گرم
نوع بسته بندی کارتون