مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
کشمش تیزابی تصفیه شده 1 کیلوگرمی بسته بندی شده
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۰۰/۷/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع تیزابی
مدل تصفیه نشده 
نوع بسته بندی فله