مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 8 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • دشت مرغاب
 • کشت صنعت پیاذر
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ کنسروهاي غيرگوشتي تن 30 445 222,689,888 99,097
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ کنسروهاي غيرگوشتي تن 2,000 2,692 211,033,061 568,101
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ کنسروهاي غيرگوشتي تن 179 179 213,860,335 38,281
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ کنسروهاي غيرگوشتي تن 2,373 2,284 205,343,257 469,004
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) کنسروهاي غيرگوشتي تن 1,970 2,247 208,724,522 469,004
کشت صنعت پیاذر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کنسرو غيرگوشتي هزارعدد 5 5 43,000,000 215
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کنسرو غيرگوشتي هزارعدد 5 5 43,000,000 215
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع کنسرو غيرگوشتي هزارعدد 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع کنسرو غيرگوشتي هزارعدد 0 0 0 0
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع کنسرو غيرگوشتي هزارعدد 0 0 0 0
جزییات کالا
برند خرم
نوع ذرت شیرین
وزن 350 گرم
نوع بسته بندی قوطی