مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن کنجد تن 1 0 935,941,176 159
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن کنجد تن 1 0 935,941,176 159
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 1 1 989,556,522 1,137
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 26 10 663,218,324 6,804
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 24 9 622,023,052 5,666
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ روغن نباتي تن 37,107 38,172 146,214,031 5,581,282
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ روغن نباتي تن 344,041 342,660 129,482,773 44,368,567
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 306,934 304,488 127,385,266 38,787,285
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ روغن نباتي تن 37,730 35,933 149,394,206 5,368,182
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ روغن نباتي تن 306,934 304,488 127,385,266 38,787,285
جزییات کالا
برند هایلی
وزن 16 کیلوگرم
نوع بسته بندی حلب