مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
بستنی چیز کیک لقمه ای 90 گرمی میهن
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع بستني تن 798 811 131,600,493 106,728
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع بستني تن 2,062 2,215 116,586,907 258,240
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع بستني تن 1,264 1,404 107,914,530 151,512
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع بستني تن 750 665 119,362,406 79,376
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع بستني تن 1,264 1,404 107,914,530 151,512
جزییات کالا
برند میهن
نوع چیزکیک لقمه ای
وزن 90 گرم