مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
بستنی چوبی عروسکی 70 گرمی سلفونی میهن
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۴
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع بستني تن 840 893 201,278,835 179,742
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع بستني تن 840 893 201,278,835 179,742
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع بستني تن 440 619 197,709,208 122,382
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع بستني تن 7,348 7,052 145,679,098 1,027,329
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع بستني تن 6,908 6,433 140,672,626 904,947
جزییات کالا
برند میهن
نوع چوبی
مدل  عروسکی
وزن 50 گرم
نوع بسته بندی بسته سلفونی