مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 روز پیش
روغن نیمه جامد 5 کیلوگرمی ساعی
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۲/۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 1,050,000,000 10
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 5 1 553,780,612 1,085
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 545,727,273 480
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 15,466 14,772 82,040,617 1,211,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 208,183 210,868 77,551,274 16,353,082
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن نباتي تن 29,129 30,558 80,605,046 2,463,129
جزییات کالا
برند ساعی
وزن 5 کیلوگرم
نوع روغن نیمه جامد
نوع بسته بندی حلب