مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
روغن نیمه جامد 5 کیلوگرمی ساعی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۸/۸
 • توماندرب کارخانه۰۱/۳/۱۴
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۱۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲۲
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه۰۰/۹/۲۰
 • توماندرب کارخانه۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۴/۱۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۴/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۷
 • تومانمصرف کننده۰۰/۳/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۲/۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن کنجد تن 1 0 935,941,176 159
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن کنجد تن 1 0 935,941,176 159
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 1 1 989,556,522 1,137
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 26 10 663,218,324 6,804
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 24 9 622,023,052 5,666
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روغن نباتي تن 3,574 3,904 36,339,652 141,870
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روغن نباتي تن 11,943 13,098 39,377,462 515,766
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ روغن نباتي تن 8,369 9,194 40,667,392 373,896
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 8,369 9,194 40,667,392 373,896
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ روغن نباتي تن 3,467 3,498 28,841,624 100,888
جزییات کالا
برند ساعی
وزن 5 کیلوگرم
نوع روغن نیمه جامد
نوع بسته بندی حلب