مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 20 روز پیش
کره گیاهی 82 درصد چربی 50 گرمی حلاوت
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۶/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۳۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • مارگارین
مارگارین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روغن نباتي تن 9,299 7,414 125,557,594 930,884
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روغن نباتي تن 17,916 15,896 126,035,858 2,003,466
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ روغن نباتي تن 8,617 8,482 126,453,902 1,072,582
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 8,617 8,482 126,453,902 1,072,582
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ روغن نباتي تن 13,266 13,338 142,236,767 1,897,154
جزییات کالا
برند حلاوت
نوع گیاهی
وزن 50 گرم
نوع بسته بندی فویل آلومینیوم