مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
کره گیاهی 82 درصد چربی 10 کیلوگرمی حلاوت
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۳۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • مارگارین
مارگارین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روغن نباتي تن 9,299 7,414 125,557,594 930,884
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روغن نباتي تن 17,916 15,896 126,035,858 2,003,466
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ روغن نباتي تن 8,617 8,482 126,453,902 1,072,582
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 8,617 8,482 126,453,902 1,072,582
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ روغن نباتي تن 13,266 13,338 142,236,767 1,897,154
جزییات کالا
برند حلاوت
نوع گیاهی
وزن 10 کیلوگرم
نوع بسته بندی فویل آلومینیوم