مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
پودر شیر خشک1 کیلوگرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۲/۲۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 231 583 369,567,753 215,458
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 3,500 4,170 293,485,612 1,223,835
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 167 75 349,573,333 26,218
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير خشک تن 284 304 362,049,342 110,063
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير خشک تن 284 304 362,049,342 110,063
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر پروتئين تن 4 5 973,200,000 4,866
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر پروتئين تن 4 5 973,200,000 4,866
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پودر پروتئين تن 31 12 1,203,000,000 14,436
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ محصولات پودري تن 491 247 138,271,255 34,153
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ محصولات پودري تن 491 247 138,271,255 34,153
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات پودري تن 0 437 317,926,773 138,934
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات پودري تن 3,606 2,284 241,224,606 550,957
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ محصولات پودري تن 373 149 151,637,584 22,594
جزییات کالا
برند پگاه
پروتئین 31تا 33 درصد
اسیدیته 14تا 16 درجه دورنبک
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی