مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
پودر شیر خشک1 کیلوگرمی پگاه
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۲/۲۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 278 254 181,539,370 46,111
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 618 922 221,380,694 204,113
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير خشک تن 340 668 236,529,940 158,002
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 340 668 236,529,940 158,002
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير خشک تن 77 414 238,161,836 98,599
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير خشک تن 265 118 233,559,322 27,560
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير خشک تن 1,063 317 198,451,104 62,909
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ پودر پروتئين تن 1 24 558,708,333 13,409
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پودر پروتئين تن 5 27 562,148,148 15,178
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 798 199 177,633,166 35,349
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات پودري تن 257 264 254,159,091 67,098
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات پودري تن 978 521 223,575,816 116,483
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات پودري تن 96 48 215,583,333 10,348
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات پودري تن 721 257 192,159,533 49,385
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 721 257 192,159,533 49,385
جزییات کالا
برند پگاه
پروتئین 31تا 33 درصد
اسیدیته 14تا 16 درجه دورنبک
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی