مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
پودر شیر خشک1 کیلوگرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۷
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۲/۲۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 231 583 369,567,753 215,458
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 3,500 4,170 293,485,612 1,223,835
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 167 75 349,573,333 26,218
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ شير خشک تن 281 301 370,086,379 111,396
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ شير خشک تن 565 605 366,047,934 221,459
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ پودر پروتئين تن 6 7 1,029,571,429 7,207
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ پودر پروتئين تن 10 12 1,006,083,333 12,073
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ (اصلاح شده) پودر پروتئين تن 4 5 973,200,000 4,866
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ محصولات پودري تن 293 370 233,778,378 86,498
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ محصولات پودري تن 1,244 825 196,816,970 162,374
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ محصولات پودري تن 460 208 200,591,346 41,723
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ محصولات پودري تن 951 455 166,760,440 75,876
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 951 455 166,760,440 75,876
جزییات کالا
برند پگاه
پروتئین 31تا 33 درصد
اسیدیته 14تا 16 درجه دورنبک
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی