مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت
پنیر یو اف 3.5 درصد چربی 400 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۸
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۴/۲۹
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۳/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۲/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۲/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۲/۱۰
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتا چرب
درصد چربی 3.5 درصد
نوع بسته بندی لیوان پلی استایرن