مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 6 روز پیش
نخود سایز ۶.۷.۸ فله
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
اندازه 7.8
بسته بندی فله