مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 8 ماه پیش
کره گیاهی 100 گرمی سوپر طلایی
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • مارگارین
مارگارین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ روغن نباتي تن 13,703 12,345 137,233,455 1,694,147
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ روغن نباتي تن 100,638 97,406 122,295,444 11,912,310
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ روغن نباتي تن 86,935 85,061 120,127,473 10,218,163
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 86,935 85,061 120,127,473 10,218,163
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ روغن نباتي تن 10,426 11,621 142,111,006 1,651,472
جزییات کالا
برند سوپر طلایی
نوع گیاهی
وزن 100 گرم