مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 ماه پیش
بیسکویت 200 گرمی ساقه طلائی مینو
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۵
 • تومانمصرف کننده۰۰/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۰
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۳/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بیسکویت گرجی
 • سالمین
 • مینو
 • ویتانا
بیسکویت گرجی
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بيسکويت کرمدار تن 45 38 393,947,368 14,970
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بيسکويت کرمدار تن 1,239 1,227 332,601,467 408,102
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بيسکويت کرمدار تن 1,194 1,189 330,640,875 393,132
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) بيسکويت کرمدار تن 1,194 1,189 330,640,875 393,132
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ بيسکويت کرمدار تن 111 117 376,692,308 44,073
سالمین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع بيسکويت تن 662 823 183,614,824 151,115
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع بيسکويت تن 2,581 2,743 175,354,357 480,997
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع بيسکويت تن 629 658 173,775,076 114,344
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع بيسکويت تن 1,919 1,920 171,813,542 329,882
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع بيسکويت تن 1,919 1,920 171,813,542 329,882
مینو
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بيسکوئيت کیلوگرم 794,267 820,713 258,680 212,302
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بيسکوئيت کیلوگرم 11,526,102 11,477,525 224,022 2,571,223
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بيسکوئيت کیلوگرم 10,731,835 10,656,812 221,353 2,358,921
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) بيسکوئيت کیلوگرم 10,731,835 10,656,812 221,353 2,358,921
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ بيسکوئيت کیلوگرم 1,077,231 1,072,617 251,105 269,339
ویتانا
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع بيسکوييت تن 1,628 1,579 439,195,060 693,489
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع بيسکوييت تن 15,742 16,209 316,686,779 5,133,176
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع بيسکوييت تن 14,114 14,630 303,464,593 4,439,687
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع بيسکوييت تن 1,410 1,395 417,292,473 582,123
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع بيسکوييت تن 14,114 14,630 303,464,593 4,439,687
جزییات کالا
برند مینو
نام محصول ساقه طلائی
وزن 200 گرم
نوع ساده سبوسدار