مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
ماکارونی رشته ای 700 گرمی 1.2 میلی متر زر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ ماکاروني فرمي تن 1,139 1,415 105,563,958 149,373
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ ماکاروني فرمي تن 1,139 1,415 105,563,958 149,373
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ ماکاروني رشته اي تن 5,265 6,813 83,076,912 566,003
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ ماکاروني رشته اي تن 5,265 6,813 83,076,912 566,003
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ماکاروني رشته اي تن 15,131 14,504 84,275,993 1,222,339
جزییات کالا
برند زر
نوع رشته ای
قطر 1.2 میلی تر
وزن 700 گرم