مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت
ماکارونی رشته ای 700 گرمی 1.2 میلی متر زر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۲۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۹
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۶/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۲/۲۵
جزییات کالا
برند زر
نوع رشته ای
قطر 1.2 میلی تر
وزن 700 گرم