مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 16 روز پیش
ماکارونی رشته ای 700 گرمی 1.2 میلی متر زر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماکاروني فرمي تن 4,665 3,483 91,987,080 320,391
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماکاروني فرمي تن 8,332 7,790 76,703,338 597,519
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماکاروني رشته اي تن 18,921 13,281 78,572,171 1,043,517
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماکاروني رشته اي تن 41,133 36,472 62,075,291 2,264,010
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) ماکاروني رشته اي تن 22,212 23,191 52,627,873 1,220,493
جزییات کالا
برند زر
نوع رشته ای
قطر 1.2 میلی تر
وزن 700 گرم