مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
ماکارونی رشته ای 700 گرمی 1.2 میلی متر زر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۳۰
 • تومانمصرف کننده۰۱/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۲۸
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۵
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني فرمي تن 3,135 2,974 107,017,485 318,270
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني فرمي تن 35,201 34,804 102,374,612 3,563,046
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني رشته اي تن 10,583 9,553 82,535,225 788,459
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني رشته اي تن 157,196 153,030 80,342,031 12,294,741
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ماکاروني فرمي تن 32,066 31,830 101,940,811 3,244,776
جزییات کالا
برند زر
نوع رشته ای
قطر 1.2 میلی تر
وزن 700 گرم