مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 11 ماه پیش
روغن جامد 4.5 کیلوگرمی ساعی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن کنجد تن 1 0 935,941,176 159
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن کنجد تن 1 0 935,941,176 159
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 1 1 989,556,522 1,137
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 26 10 663,218,324 6,804
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 24 9 622,023,052 5,666
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن نباتي تن 34,678 34,098 111,900,874 3,815,596
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ روغن نباتي تن 145,859 145,930 109,693,360 16,007,552
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن نباتي تن 40,774 40,442 118,866,846 4,807,213
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن نباتي تن 111,181 111,832 109,020,280 12,191,956
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 111,181 111,832 109,020,280 12,191,956
جزییات کالا
برند ساعی
نوع جامد
وزن 4.5 کیلوگرم