مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 14 روز پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 سی سی طبیعت
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 1,050,000,000 10
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 5 1 553,780,612 1,085
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 545,727,273 480
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 15,466 14,772 82,040,617 1,211,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 208,183 210,868 77,551,274 16,353,082
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن نباتي تن 29,129 30,558 80,605,046 2,463,129
جزییات کالا
برند طبیعت
حجم 810 سی سی
مدل بدون پالم
نوع سرخ کردنی