مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۶
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۱۵
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۱
جزییات کالا
نوع انگوری
مدل گلدن
نوع بسته بندی  فله