مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
سس فرانسوی 18 گرمی ساشه سحر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۹۹/۴/۸
  • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
  • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
  • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۴
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • تبرک
  • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 711 772 99,582,902 76,878
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 2,919 2,917 96,790,881 282,339
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 2,208 2,145 95,786,014 205,461
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه سس تن 2,208 2,145 95,786,014 205,461
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 1,331 1,148 97,186,411 111,570
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 2,844 2,768 140,715,318 389,500
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 8,280 7,889 142,737,356 1,126,055
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 3,739 3,626 143,971,594 522,041
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 5,436 5,121 143,830,307 736,555
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه سس تن 5,436 5,121 143,830,307 736,555
جزییات کالا
برند سحر
نوع سفید
طعم فرانسوی
وزن 18 گرم
نوع بسته بندی ساشه