مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 ماه پیش
پودر کیک موزی 500 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
 • کشت صنعت پیاذر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پودر کيک تن 47 53 238,773,585 12,655
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پودر کيک تن 47 53 238,773,585 12,655
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پودر کيک تن 116 119 247,210,084 29,418
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پودر کيک تن 1,192 1,114 239,454,219 266,752
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پودر کيک تن 141 117 247,940,171 29,009
کشت صنعت پیاذر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر کيک هزارعدد 12 5 141,600,000 708
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر کيک هزارعدد 12 5 141,600,000 708
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پودر کيک هزارعدد 25 26 123,192,308 3,203
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پودر کيک هزارعدد 968 430 85,716,279 36,858
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پودر کيک هزارعدد 943 404 83,304,455 33,655
جزییات کالا
برند پگاه
طعم موز
وزن 500 گرم