مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 14 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۳
  • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۱
  • تومانتحویلی۰۰/۴/۵
  • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۰
  • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۳
  • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
  • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا