مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 7 ماه پیش
تافی ترش 1 کیلوگرمی شونیز
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • مینو
مینو
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ تافي کیلوگرم 9,654 30,412 131,001 3,984
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ تافي کیلوگرم 50,731 71,489 131,922 9,431
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ تافي کیلوگرم 67,237 53,833 132,391 7,127
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) تافي کیلوگرم 41,077 41,077 132,605 5,447
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ تافي کیلوگرم 41,077 41,077 132,605 5,447
جزییات کالا
برند شونیز
نوع تافی ترش
وزن 1 کیلوگرم