مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 20 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ رشته آش تن 373 329 125,805,471 41,390
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ رشته آش تن 4,288 3,726 116,825,550 435,292
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ رشته آش تن 3,915 3,397 115,955,843 393,902
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) رشته آش تن 3,915 3,397 115,955,843 393,902
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ رشته آش تن 366 316 119,740,506 37,838
جزییات کالا