مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 ماه پیش
دوغ بدون گاز 1.5 لیتری بطری رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۲۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۱
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۱/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۲۱
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۴/۱۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۱۱
جزییات کالا
برند رضوی
نوع بدون گاز
بسته بندی بطری
حجم 1.5 لیتر