مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 روز پیش
دوغ بدون گاز 1.5 لیتری بطری رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۲۶
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۱
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۱/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۲۱
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۴/۱۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۱۱
جزییات کالا
برند رضوی
نوع بدون گاز
بسته بندی بطری
حجم 1.5 لیتر


ads1
ads1