مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
روغن زرد 700 گرمی قوطی رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۵/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۴/۱۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 545,727,273 480
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 2 1 595,000,000 595
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 2 1 555,766,355 594
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 2 1 592,000,000 592
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن نباتي تن 29,129 30,558 80,605,046 2,463,129
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن نباتي تن 165,569 169,003 77,305,296 13,064,827
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ روغن نباتي تن 136,440 138,445 76,576,966 10,601,698
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 136,440 138,445 76,576,966 10,601,698
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱ روغن نباتي تن 22,302 20,862 79,103,729 1,650,262
جزییات کالا
وزن 700 گرم
نوع روغن حیوانی
بسته بندی قوطی