مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 روز پیش
خامه استریل 25 درصد چربی 200 گرمی پایه بلند رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۲۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۳۰
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۴/۱۱
جزییات کالا
برند رضوی
فرآیند تولید استریل 
نوع ساده
وزن 200 گرم
میزان چربی نیم چرب
دصدچربی 25 درصد
شکل بسته بندی پایه بلند