مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
خامه استریل 25 درصد چربی 200 گرمی پایه بلند رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۲۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۳۰
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۴/۱۱
جزییات کالا
برند رضوی
فرآیند تولید استریل 
نوع ساده
وزن 200 گرم
میزان چربی نیم چرب
دصدچربی 25 درصد
شکل بسته بندی پایه بلند


ads1
ads1