مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
شیر استریل پرچرب 3 درصد چربی 1 لیتری پاکتی رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۱
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۲۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۲۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۵/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۲۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۴/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۴/۵
جزییات کالا
برند رضوی
فرآیند تولید استریل
حجم 1 لیتر
میزان چربی پرچرب
درصد چربی 3 درصد
نوع بسته بندی پاکتی درب دار


ads1
ads1