مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
کره حیوانی 1 کیلوگرمی فله ای رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۴/۱۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 479 569 382,321,617 217,541
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 1,337 1,064 362,629,699 385,838
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ کره تن 858 495 339,993,939 168,297
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 858 495 339,993,939 168,297
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ کره تن 363 308 344,064,935 105,972
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع کره تن 103 30 375,300,000 11,259
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع کره تن 465 115 367,130,435 42,220
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 362 85 364,247,059 30,961
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 87 26 366,269,231 9,523
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 362 85 364,247,059 30,961
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ کره تن 73 47 344,106,383 16,173
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ کره تن 189 195 344,128,205 67,105
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 21 66 347,030,303 22,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 116 148 344,135,135 50,932
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 116 148 344,135,135 50,932
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
جزییات کالا
برند رضوی
نوع حیوانی
وزن 1 کیلو گرم
نوع بسته بندی فله


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی