مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
کره حیوانی 1 کیلوگرمی فله ای رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۴/۱۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ کره تن 110 151 751,781,457 113,519
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ کره تن 110 151 751,781,457 113,519
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ کره تن 205 146 727,952,055 106,281
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ کره تن 2,594 2,758 541,201,958 1,492,635
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ کره تن 147 177 741,774,011 131,294
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع کره تن 164 59 705,016,949 41,596
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع کره تن 164 59 705,016,949 41,596
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع کره تن 154 50 735,000,000 36,750
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع کره تن 1,365 632 589,370,253 372,482
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع کره تن 167 68 714,308,824 48,573
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ کره تن 18 26 679,923,077 17,678
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ کره تن 18 26 679,923,077 17,678
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ کره تن 41 39 742,846,154 28,971
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ کره تن 674 565 521,507,965 294,652
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ کره تن 30 31 681,677,419 21,132
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع کره تن 25 1 820,000,000 820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع کره تن 25 1 820,000,000 820
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع کره تن 51 4 834,250,000 3,337
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع کره تن 121 42 491,569,087 20,990
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع کره تن 50 6 812,000,000 4,872
جزییات کالا
برند رضوی
نوع حیوانی
وزن 1 کیلو گرم
نوع بسته بندی فله