مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری پپسی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۱۴
 • توماندرب کارخانه۰۱/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۵
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۵
 • توماندرب کارخانه۰۰/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۵
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • توماندرب کارخانه۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 217 211 124,197,114 26,255
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 1,907 1,863 97,299,790 181,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 1,690 1,652 93,858,969 155,105
جزییات کالا
برند پپسی
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری