مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری پپسی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۹/۲/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۲/۱۰
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۶
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۹
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۳/۵
جزییات کالا
برند پپسی
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری