مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت دیروز
نوشابه 1.5 لیتری پپسی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 188 180 79,627,778 14,333
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 452 463 78,134,287 36,219
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
جزییات کالا
برند پپسی
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی