مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 12 روز پیش
پنیر یو اف نیم چرب 400 گرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۸
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۹
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۱۰
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۴/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۲۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۵
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۸/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۵/۲۷
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۵/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۷
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۳/۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۳/۸
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتاچرب
فناوری بسته بندی کاوردار
نوع بسته بندی لیوانی


ads1
ads1