مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت
پنیر یو اف نیم چرب 400 گرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۹
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۹/۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۸
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۹
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۵/۱۰
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۴/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۲۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۵
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۳/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۸
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۸/۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۵/۲۷
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۵/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۷
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۳/۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۳/۸
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتاچرب
فناوری بسته بندی کاوردار
نوع بسته بندی لیوانی